Καλώς ορίσατε Εκτύπωση E-mail

Η Ελληνική Εταιρεία Γυναικών Πανεπιστημιακών (ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π.) είναι ένα μη-κερδοσκοπικό, επιστημονικό σωματείο που έχει ως βασικό σκοπό του τη βελτίωση της θέσης και του κύρους των γυναικών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας μας και την ανάδειξη του επιστημονικού τους έργου και της κοινωνικής τους προσφοράς. Συγκεκριμένα, η ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π., η οποία αποτελεί ανεξάρτητη από πολιτικές σκοπιμότητες νομική οντότητα, επιδιώκει την ανάπτυξη μηχανισμών υποστήριξης των γυναικών πανεπιστημιακών στο χώρο εργασίας τους, την εξασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής τους σε όλα τα όργανα, επιτροπές, προγράμματα και δραστηριότητες του Α.Ε.Ι. στο οποίο ανήκουν και την προαγωγή του διαλόγου, της διδασκαλίας και της έρευνας σχετικά με θέματα κοινωνικού φύλου, κοινωνίας και επιστήμης.

 
 
Copyright © 2021 ΕΛ.Ε.ΓΥ.Π. - elegyp.gr. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Το Joomla! είναι Ελεύθερο Λογισμικό, που διατίθεται βάσει της Άδειας GNU/GPL..
Web Hosting by Easylogic